Denne uge

8. mar08:00 - 17:00
RorgASM – forårsudstilling i Kulturtårnet

RorgASM – FORÅRSUDSTILLING I KULTURTÅRNET – FERNISERING 8. MARTS
Hold øje, når Kulturtårnet på Knippelsbro fredag d. 8. marts slår døren op for Evalajka Pervins univers med udstillingen RorgASM på Kvindernes Internationale Kampdag!
Fernisering og performances under udstillingsperioden – stay tuned her på siden eller på www.kulturtaarnet.dk, når vi løbende opdaterer med billetter til performances mm.

OM UDSTILLINGEN
RorgASM tager fat om ritualers betydning, gentagelsen af samme, og det enkelte, originale menneskes møde med ritualerne. Udstillingen tager sit afsæt i kulturens femininiteter.

Marts er måneden for Kvindernes Internationale Kampdag.
RASM er urdu og betyder ritual.
org er en forkortelse for original.

Sammensmeltningen af ordene i titlen er et udtryk for kunstnerens sammensatte kulturelle ophav, samtidigt dannes ordet ”orgASM”. Ordet er engelsk og betyder orgasme. Det engelske sprog danner bro imellem kunstnerens rødder, den pakistanske og den danske. Ordets betydning sætter fokus mod netop det intime og kønnets eksistens.
Kvindernes kampdag og kampen for ændring af samfundsmæssige strukturer, der konstant dekonstrueres, er kompleks. Derfor søger værkerne at finde essensen af ritualer, som kvinder har til fælles og overlevet i generationer.

OM KUNSTEREN

Evalajka Pervin er født og opvokset på Vesterbro med forældre fra Pakistan, Lahore.
Hendes værker er mangfoldige og forskelligartede i deres udtryk i oplevelsen af værkerne for beskueren og trækker tråde fra barndommens Vesterbro i 70’erne, ungdommen på Sorø Akademi, det kunstneriske miljø i London og Berlin samt hendes daglige gang på det pulserende og originale Christianshavn.

ENTRÉ
8. marts – fri entré til udstillingen under hele ferniseringen.
9. marts – 28. april: 20 kr. /U.18: 10 kr. /Årskortholder + 1 gæst: Fri entré
Årskort kan købes i tårnets café for 200,- og gælder i et helt år. Med et årskort kan du kan altid tage en gæst med op i tårnet.

HANS KNIPS CAFÉ
Tårncaféen holder under hele udstillingsperioden åbent. Det er muligt at forsyne sig med naturvin, specialøl, læskende drikke og salte snacks.

— ENGLISH VERSION BELOW —

Artist performances during the exhibition period – stay tuned! Vernissage March 8th on The International Women’s Day!

ABOUT THE EXHIBITION
RorgASM addresses the importance of rituals, their repetition, and the meeting of the individual, original human with the rituals. The exhibition takes its point of departure in the feminine sides of culture.

March is the month of the International Women’s Day.
RASM is Urdu and means ’ritual’.
org is the abbreviation for ’original’.

The merging of the words in the title is an expression of the artist’s diverse cultural background, while the English word “orgasm” is formed at the same time. The English language bridges the roots of the artist, which are Pakistani and Danish. The meaning of the word indeed emphasises intimacy and the existence of the sex. The International Women’s Day, and the fight for changing social structures that are constantly being deconstructed, are complex. Therefore, the works aim to find the essence of rituals that have survived for generations and that women have in common.

ABOUT THE ARTIST
Evalajka Pervin was born and raised at Vesterbro. Here parents are from Pakistan, Lahore. Her art works are diverse and distinct in their expression and in the experience of the works for the viewer: They draw upon inspiration from her childhood at Vesterbro in the 70s, her youth at Sorø Academy, the artistic environment in London and Berlin, and her daily stroll in the vibrant and original Christianshavn.

ENTRANCE
8th March: Free entrance during the vernissage.
9th March – 28th April: 20 DDK / U.18 10 DDK / Seasonpass + 1 guest: Free entrance.

HANS KNIPS CAFÉ
The tower café is open during the whole exhibition period. It’s possible to get natural wine, mikro brewery beers, sodas and salty snacks.

20 kr.